Spoločnosť Charlesworth Group ponúka mimoriadne série bezplatných 15-minútových webinárov v angličtine na podporu dištančného vzdelávania a samoštúdia pre doktorandov a začínajúcich vedcov. Účastníci majú možnosť získať certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Bližšie informácie, harmonogram a odkazy na povinnú registráciu nájdete po kliknutí na odkaz. Ak vám nevyhovuje čas mikro webinára, môžete si ho pozrieť zo záznamu, alebo si vyžiadať materiály od Lucie Poledníkovej.

 

Predošlé série mikrowebinárov:

 

Charlesworth Group sa zameriava na komplexnú podporu publikovania pre akademických pracovníkov, vrátane ich školenia vo vedeckej komunikácii a publikovaní. Organizuje pravidelné bezplatné webináre (v angličtine):