CVTI SR pozýva na online seminár v slovenčine na tému Vedecký časopis a prístupy k jeho hodnoteniu: od „publikovania čo najrýchlejšie“ k „zdieľaniu poznatkov čo najskôr“. Webinár sa koná v utorok 23.06.2020 od 10:00 do 11:00. Záznam by mal byť dostupný v archíve.

Obsahom webinára je prezentácia rôznych prístupov k hodnoteniu vedeckých časopisov s cieľom objektívneho zistenia ich prínosu pre vedu a výskum. Bibliometrické aj altmetrické prístupy majú svoje možnosti aj limity a pomocou ich metrík možno zistiť dôležité smerodajné informácie aj s prediktívnou hodnotou. Tieto informácie nám poskytujú bibliografické citačné databázy, sociálne siete aj voľne dostupné zdroje. Priblížime si prístupy k hodnoteniu Open Access časopisov, aj trendy v hľadaní nových metrík.  

Webinár sa zameria na tieto oblasti:

  • význam vedeckého časopisu
  • vedecký časopis a bibliometria, možnosti a limity
  • čo zistíme pomocou bibliometrických metrík
  • vedecký časopis a bibliometrické databázy
  • voľne dostupné zdroje informácií o časopise
  • Altmetria (Article Level Metrics) a vedecký časopis
  • Open Access a hodnotenie vedeckých výstupov
  • Leidenský manifest: „Nikto nemôže čítať všetko“
  • vedecký výskum a hľadanie vhodných hodnotiacich metrík
  • zviditeľnenie vedeckého časopisu – cesta k zúročeniu práce jeho tvorcov

Prednáša: PhDr. Simona Hudecová

Záznam webinára: https://archiv.nti.sk?6006145FBP2IPX64

Registračný formulár: https://forms.gle/hVK4zdFAFHGf49gH6

Pozvánku nájdete na facebooku a webovej stránke CVTI SR.

Záznamy predošlých webinárov CVTI SR zameraných na otvorený prístup a vedecké publikovanie