Spoločnosť AiB pozýva na jesenné webináre zamerané na podporu vedeckej komunikácie a publikovania, tentokrát najmä na vedecké recenzovanie a otvorený prístup, ďalej na využitie e-zdrojov vo vedeckej práci či pri dištančnom vzdelávaní. Webináre sa konajú väčšinou v angličtine a obvykle bývajú dostupné aj zo záznamu. Harmonogram a popis webinárov >