Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom.

 

Dátum Deň Čas Názov školenia
23.02.2021 utorok 10:00 – 11:00

Ako identifikovať silné stránky inštitúcií? – Bibliometrické analýzy v praxi

(platforma InCites Benchmarking & Analytics nie je dostupná na EUBA)

24.02.2021 streda 13:30 – 14:30 Čo je nového vo Web of Science NG
25.02.2021 štvrtok 10:00 – 11:00 Identifikácia Open Access a jeho analýzy vo Web of Science

 

Bližšie informácie, linky na povinnú registráciu a záznamy starších webinárov spolu s prezentáciami nájdete na česko-slovenskom mikrowebe Clarivate LibGuides. (Ak mikroweb ešte nie je aktualizovaný, ponuku aktuálnych webinárov nájdete v globálnom kalendári.) Webináre sú vedené v programe WebEx a sú dostupné aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: