CVTI SR pozýva na bezplatný online seminár v slovenčine na tému Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied. Webinár sa koná vo štvrtok 25.2.2021 od 10:00 do 11:00 a je určený širokej odbornej verejnosti.

Na webinári sa dozviete, kde a ako správne a efektívne vyhľadávať informácie aj s praktickými ukážkami. Okrem iného budú predstavené špecifiká, nástroje a funkcie databáz IEEE a ACM Digital Library, ako aj ďalších vybraných databáz určených pre oblasť technických vied.

Prednáša: Mgr. Katarína Kyseľová

Webinár bude prebiehať tu: https://archiv.nti.sk/live?17344222K8TIBT28

Pozvánku nájdete na facebooku a webovej stránke CVTI SR.

Záznamy predošlých webinárov CVTI SR zameraných na vedecké publikovanie, elektronické informačné zdroje a otvorený prístup: