Dôležitosť časopisov vo vede presahuje rámec komunikačného prostriedku – a zároveň trend otvorenosti je stále na vzostupe. Centrum VTI SR pozýva na bezplatný 2. workshop (nielen) pre Open Access časopisy určený (nielen) redaktorom vedeckých časopisov, ktorý sa bude konať v stredu 14. apríla 2021 od 9:00 do 12:00.

Workshop zodpovie otázky ako indexovať svoj časopis v databáze Web of Science a v Registri open access časopisov DOAJ, čo ponúkajú online publikačné platformy alebo ako využiť pozitíva sociálnych sietí pri propagácii vášho časopisu.

Záznamy: https://archiv.nti.sk/archive.php?tag=workshop2oa

Prezentácie: https://zenodo.org/record/4692452#.YHgC8T9no2w

Program:

9:00 – 9:10 Úvod

9:10 – 9:40 Kritéria pre OA časopisy potrebné na vstup do DOAJ a projekt dlhodobej archivácie pre diamantové časopisy (Iemima PloscariuTereza Simandlová)

9:40 – 10:10 OA publikovanie: od systému k systému alebo čo zahŕňa rozhodnutie vydávať OA časopis (Ľubica Jamborová)

10:10 – 10:20 Prestávka

10:20 – 11:00 Indexácia časopisov vo WOS (s dôrazom na OA tituly) (Eniko Toth-Szasz)

11:00 – 11:30 Sociálne médiá ako nástroj pre propagáciu vedeckého časopisu (Jitka Dobbersteinová)

11:30 – 11:45 Záver / Priestor na otázky

 Program a pozvánku nájdete na facebooku a webovej stránke CVTI SR.