EBSCO Discovery Service (EDS) je kompletná vyhľadávacia služba, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých zdrojoch knižnice z jedného miesta. EDS popdoruje integrované vyhľadávanie v plnotextových i citačných databázach, rovnako ako v lokálnych kolekciách.

Webinár predstaví vyhľadávací algoritmus, rôzne možnosti prepojenia na plný text, limity a rozširujúce podmienky a možnosti ako systém prispôsobiť svojim vlastným potrebám.

Kedy: utorok 29.6.2021, od 10:00 do 10:45

Lektorka: Mgr. Karolina Podloucká

Registrácia: https://ebsco-czech.zoom.us/meeting/register/tZIlduigqj8uH9CmIO0se8k6AjyJUaonjQyz

Webinár bude vedený v českom jazyku na platforme Zoom a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: