Preprint je verzia rukopisu, ktorú zasiela autor do časopisu, ale ktorá ešte neprešla recenzným konaním. Aký význam má vedecký článok bez recenzie? Kedy a prečo začali vedci zdieľať svoje preprinty? Ako sa situácia v oblasti preprintov zmenila počas pandémie a aký je význam preprintov dnes? Mali by ste preprinty svojich článkov zdieľať aj Vy?

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva na bezplatný online seminár určený širokej odbornej verejnosti.

Kedy: vo štvrtok 10. 6. 2021 v čase od 10:00 do 11:30

Záznam: https://archiv.nti.sk?735676N02NKILA99

Lektorka: RNDr. Zuzana Stožická, PhD.

Jazyk: slovenčina

Registrácia: nie je potrebná

Pozvánka: web 1web 2