Či ste začínajúci alebo etablovaný výskumník, nový Web of Science a sada integrovaných nástrojov môžu obohatiť a zjednodušiť vaše pracovné postupy.
 
 

Kedy: štvrtok 23.9.2021 od 10:00 do 11:00

Lektorka: Eniko Toth Szasz

Registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e2402920318a33f65af1965e37f51f746

Webinár bude vedený v slovenskom jazyku na platforme Webex a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: