Pozývame na štyri tréningové školenia v angličtine k technologickej databáze IEEE Xplore určené vedcom a študentom všetkých stupňov štúdia najmä z technickejšie zameraných programov (artificial intelligence, data mining, big data, blockchain...).

Lektorka: Eszter Lukács

Rozpis školení, bližšie informácie a registrácia:

Advanced Searching in IEEE Xplore

  • Popis: Odborníci predvedú svoje vyhľadávacie stratégie a možnosti pokročilého vyhľadávania, spôsob identifikácie kľúčových slov a synoným, používanie booleovských operátorov a špeciálnych znakov vo vyhľadávaní. Webinár pomôže študentom zorientovať sa v zdrojoch informácií databázy IEEE a zvoliť si vhodnú tému pre svoju záverečnú prácu, taktiež predstaví aktuálne trendy vo výskume v oblasti technológií.
  • Dátum a čas: utorok 28.9.2021 o 14:30
  • Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wvr09yr0yilozr/

Hi-Tech Landscape from IEEE Xplore

  • Popis: Tipy, ako je možné v databáze IEEE vyhľadávať informácie o organizáciách a výskumníkoch v technologických oblastiach; čo publikuje konkurencia; informácie o konferenciách a časopisoch pokrývajúcich konkrétne oblasti záujmu.
  • Dátum a čas: štvrtok 30.9.2021 o 15:00
  • Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/wligty1xhm73e/

How to Publish with IEEE

  • Popis: Informácie ako publikovať v IEEE s cieľom dosiahnuť vyššiu viditeľnosť a dôveryhodnosť výskumu. Tipy pre autorov ako napísať kvalitný vedecký článok, zvoliť si vhodný časopis alebo konferenčný príspevok v rámci databázy IEEE, informácie o procese recenzného hodnotenia a hlavné dôvody odmietnutia dokumentov
  • Dátum a čas: streda 6.10.2021 o 10:00
  • Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/w1kzc1ly0i8uwy9/

Publish Open Access with IEEE

 

Súvisiace odkazy: