Prosíme najmä študentov a doktorandov o vyplnenie dotazníka do 26. októbra 2021. Dotazník pripravila Slovenská asociácia knižníc v rámci prieskumu informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii) a získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Ďakujeme za každá vyplnenie. Budeme radi aj za šírenie dotazníka medzi ďalšími potenciálnymi respondentmi.

Informačný plagát: JPG, PDF