Na tento krátky webinár pozývame predovšetkým koncových používateľov. Lektorka sa bude venovať spôsobom práce s plným textom článkov na platforme EBSCOhost, ako sú možnosti sťahovania, tlače a nahrávania do „cloudu“ na Google disk. Vyučujúcim sa môže zísť informácia, ako nájsť publikáciu v databázach EBSCO a následne ju pomocou trvalého odkazu sprístupniť študentom.
 

Záznam:

 

Kedy: štvrtok 09.12.2021, od 11:30 do 12:00

Lektorka: Mgr. Karolina Podloucká

Registrácia: https://ebsco-czech.zoom.us/webinar/register/WN_QTRDPbWvTpuKrLjBULbz4Q

Webinár bude vedený v programe Zoom a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: