Webinár v češtine určený koncovým používateľom, na ktorom lektorka vysvetlí a ukáže možnosti pokročilého vyhľadávania na platforme EBSCOhost, ako napríklad booleovské operátory a tezaurus.
 

Záznam:

 

Kedy: streda 15.12.2021, od 13:00 do 13:45

Lektorka: Mgr. Karolina Podloucká

Program:

  • ako používať booleovské a proximitné operátory
  • ako správne vytvoriť pokročilú vyhľadávaciu stratégiu
  • ako používať špeciálne kódy polí alebo históriu vyhľadávánia
  • ako prehľadávať pomocou tezauru

Registrácia: https://ebsco-czech.zoom.us/webinar/register/WN_bSp5jiRvSCWWAdQY1dkP8A

Webinár bude vedený v programe Zoom a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: