Dávame do pozornosti webinár Writing your paper or thesis: Academic language tips k nástrojom Writefull. Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine a môže byť užitočnou pomôckou pri akademickom písaní. 

Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď nie je ich materinským jazykom. Writefull je súčasťou portfólia spoločnosti Digital Science a funguje v bezplatnej i platenej verzii.

Webinár bude vedený v angličtine na platforme Zoom a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity. Registrácia nutná.

 

Dátum Deň Čas Názov školenia (a registračný link)
10.02.2022 štvrtok 10:00 – 10:45

Writing your paper or thesis: academic language tips

25.02.2022 piatok 16:00 – 16:45

Writing your paper or thesis: academic language tips

 

Súvisiace odkazy: