Každý výskumník, pedagóg i študent potrebujete aktuálne, odborné a flexibilne prístupné informačné zdroje. Kde ich nájsť? Ako s nimi pracovať? Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo webinár o e-zdrojoch špeciálne pre humanitné vedy.

Záznam: https://video.nti.sk/rec/?854499BE13T85R62

Termín: štvrtok 24. 02. 2022 od 10:00 do 11:00

Živé vysielanie: https://video.nti.sk/live/?216045NNH9J4M518

Lektorka: Mgr. Katarína Kyseľová

 

E-zdroje dostupné na EUBA: https://sek.euba.sk/elektronicke-zdroje/