V prírodných či technických vedách sa pojem otvoreného prístupu stáva čoraz výraznejšou súčasťou vedeckej praxe. Ako je to v spoločenských a humanitných vedách? Aké možnosti a nástroje využívame u nás, aké v medzinárodnom priestore? Kontaktná kancelária pre otvorenú vedu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila tematický webinár Otvorený prístup v spoločenských a humanitných vedách (nielen) na Slovensku, ktorý priblíži aktuálny stav aj predošlý vývoj otvorenej vedy v súvislosti so spoločenskovednými a humanitnými vednými disciplínami.

Záznam: https://video.nti.sk/rec/?844891RSH64WGK21

Termín: streda 09. 02. 2022 od 10:00 do 11:00

Živé vysielanie: https://video.nti.sk/live/?214530M3V455GO45

Lektor: Mgr. Matej Harvát

 

Informácie SEK o otvorenom prístupe: https://sek.euba.sk/elektronicke-zdroje/open-access