Na bezplatný webinár pozýva CVTI SR najmä vydavateľov vedeckých časopisov a publikujúcich výskumníkov. Kvalitný časopis prispieva k zlepšeniu produktivity výskumu aj tým, že sprístupňuje a spája najnovšie poznatky z oblasti vedy a inovácií širokej komunity publikujúcich výskumníkov.

  • Prečo sa vydavatelia usilujú o možnosť indexovania obsahu vedeckých časopisov v bibliometrických citačných databázach Web of Science, Journal Citation Reports (Clarivate) alebo Scopus (Elsevier)?
  • Aké sú podmienky prijatia časopisu do takejto databázy, aký je postup priebežného hodnotenia kvality časopisov a čo prináša vydavateľovi zverejnenie obsahu vedeckého časopisu v bibliometrických citačných databázach?
  • Je to zároveň cesta ku skvalitneniu a zviditeľneniu obsahu časopisu a aký je vzťah medzi časopisom a publikujúcim autorom?

Kritériá obsahového, ale aj technického posudzovania kvality sa priebežne upravujú v súlade so svetovým trendom a požiadavkami na odbornosť, originalitu a publikačnú kultúru.

 

Termín: utorok 20. 09. 2022 od 10:00 do 11:00

Živé vysielanie: https://video.nti.sk/live/?228628SJMIY77W40 (bez registrácie)

Záznam: https://video.nti.sk/rec/?913826IZIXIGKV19

Prezentácia: v repozitári Zenodo

Lektorka: Simona Hudecová