Univerzity a výskumné inštitúcie sa snažia zviditeľňovať svojich výskumníkov, ich prácu a vplyv aj prostredníctvom individuálnych verejných profilov. Autorské profily môžu byť užitočné tiež pri napĺňaní interných informačných systémov overenými informáciami, či už ide o odborné publikácie, citácie, odborné recenzie alebo editorskú činnosť.

Autorské profily Web of Science a Publons sú od augusta 2022 zlúčené na platforme Web of Science, pričom vznikla aj bezplatná a otvorená verzia profilov výskumníkov pre tých, ktorí nemajú prístup k Web of Science.

Na bezplatnom webinári sa dozviete všetko o nových profiloch výskumníkov vo Web of Science, ktoré:

  • Zvýšia viditeľnosť svojej univerzity
  • Pomôžu výskumníkom sledovať ich vplyv
  • Pomôžu výskumníkom, aby si ich všimli grantové agentúry a potenciálni spolupracovníci

 

Kedy: streda 21.9.2021 od 10:00 do 11:00

Lektorka: Eniko Toth Szasz, Clarivate

Registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/j.php?RGID=r715d2abb9d92702b449de84f8cbd87e0

Webinár bude vedený v slovenskom jazyku na platforme Webex a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: