Spoločnosť Clarivate pozýva nielen autorov a knihovníkov na webinár k novému vydaniu Journal Citation Reports (JCR)™. Počnúc tohtoročným vydaním sa Journal Impact Factor (JIF)™ zobrazuje pre všetky časopisy, ktoré sú indexované v Web of Science Core Collection™, vrátane Arts and Humanities Citation Index (AHCI)™ a multidisciplinárneho Emerging Sources Citation Index (ESCI)™.

Dozviete sa, ako môžete využiť rozšírené profily časopisov na podporu rozhodnutí založených na údajoch v dnešnom vyvíjajúcom sa prostredí vedeckých publikácií, či už posielate svoj prvý rukopis alebo spravujete zbierky knižnice. Získate informácie o širokej škále metrík na úrovni časopisov vrátane JIF a AIS, ktoré sú k dispozícii v profiloch JCR spolu s analýzou otvoreného prístupu a informáciami o prispievateľoch. Preskúmate integráciu JCR s inými produktmi Clarivate vrátane Web of Science a zistíte viac o integrácii metrík do vašich systémov prostredníctvom rozhrania Journals API.

Kedy: štvrtok 29.6.2023 od 13:00 do 14:30

Lektorka: Eniko Toth Szasz, Clarivate

Registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r2b4d30be862af58c3980d3858ffe6ff4

Webinár bude vedený v slovenskom jazyku na platforme Webex a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: