Vydavateľstvo Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá umožňuje už niekoľko mesiacov publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Na online podujatí Springer Nature Open Access Summit Slovakia priblížia proces publikovania vo vydavateľstve Springer Nature, portfólio časopisov, v ktorých je možné publikovať formou otvoreného prístupu. Zástupca redakcie jedného z časopisov podrobne vysvetlí proces redakčného posudzovania s tipmi a trikmi pre začínajúcich i skúsených výskumníkov.

Kedy: streda 20. 09. 2023, od 10:00 do 12:15

Program:

  • 10:00 – Dialing in is open
  • 10:00 – 10:05 – Welcome and Meeting Overview, Faryal Zubair (Customer Engagement Events Manager)
  • 10:05 – 10:20 – Springer Nature Open Access Update, Natascha Pargas (Account Development Manager Eastern Europe)
  • 10:20 – 10:30 – Speaking note Slovak Centre of Scientific and Technical Information, Matej Harvat (Open Science Team Member Slovakia)
  • 10:30 – 10:40 – National Strategy for Open Science – Action Plan 2023–2024, Silvia Sofianos (Open Science Team Member Slovakia)
  • 10:40 – 11:30 – Publish with Springer Nature – Journal Portfolio, Nathalie Jacobs (Executive Editor Springer Nature)
  • 11:30 – 12:00 – Open Access Publishing Services and Author Journey, Yasemin Muller (Implementation Manager Open Research Strategy Springer Nature)
  • 12:00 – 12:15 – Q&A and Wrap up, Natascha Pargas (Account Development Manager Eastern Europe)

Príspevky zástupcov vydavateľstva Springer Nature budú v anglickom jazyku.

Registrácia: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e68Jo3cQTzOTZ5DZdcniLg

Webinár bude vedený v programe Zoom a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: