Vydavateľstvo IEEE a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá už niekoľko mesiacov umožňuje publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Webinár Open Access Webinar for Authors in Slovakia predstaví možnosti publikovania na Slovensku s využitím tejto transformačnej dohody a tiež celkovú open access politiku spoločnosti IEEE.

Kedy: štvrtok 05. 10. 2023, od 14:00

Prezentér: Eszter Lukács, IEEE Client Services Manager

Témy:

  • Ako zvýšiť viditeľnosť a vplyv svojho výskumu
  • Tipy pre výber vhodného periodika alebo konferencie IEEE
  • Poznatky o tom, čo redaktori hľadajú v predložených dokumentoch a prečo recenzenti dokumenty odmietajú
  • Nástroje a zdroje na pomoc autorom v procese publikovania
  • Stratégie výskumu pomocou digitálnej knižnice IEEE Xplore
  • Navigácia v procesoch recenzného konania a predkladania dokumentov IEEE
  • Ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe vašej inštitúcie

Registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/p183fdcd0rxdoe0/

Webinár bude v anglickom jazyku a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: