Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie kolekcie elektronických kníh EBSCO eBooks Business Subscription Collection v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 16. októbra do 16. decembra 2023. Kolekcia poskytuje elektronické knihy, ktorých obsah zahŕňa oblasti obchodu, podnikania, marketingu, finančníctva, managementu, zásobovania, kariérneho rastu, osobného rozvoja, komunikácie a nadväzovania obchodných kontaktov.

Produktové informácie:

  • Kolekcia 27 400 elektronických kníh z oblasti obchodu a podnikania dostupná na platforme EBSCOhost
  • Bližšie zameranie: ekonomika podnikania, financie, obchodná etika, rozvoj kariéry, predaj, marketing, reklama a vzťahy s verejnosťou, ľudské zdroje, priemysel a práca, vedenie a riadenie, organizačná psychológia, počítače a technológie
  • Zahŕňa popredné univerzitné nakladateľstvá a akademické vydavateľstvá vrátane: Berrett-Koehler Publishers, Inc., Emerald Group Publishing Ltd., Harvard University Press, John Wiley & Sons, Kogan Page, Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford University Press, Taylor & Francis, Yale University Press
  • Ďalšie informácie na stránke producenta česky a anglicky

Trvanie: 16. 10. 2023 – 16. 12. 2023

Prístupový link: https://search.ebscohost.com/

Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania

Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave

Vzdialený prístup bez VPN: cez vlastné konto MyEBSCOhost

Poskytovateľ: EBSCO Information Services

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy