V súčasnosti neustále narastá nielen počet vydávaných časopisov, ale aj pochybné publikačné praktiky. S tým súvisí aj nárast hrozby pre integritu výskumu, vrátane továrne na články, manipulácie s obrázkami a potenciálu zneužívania umelej inteligencie (AI). Spoločnosť Clarivate podnikla kroky na podporu integrity výskumu vo Web of Science, o ktorých bude informovať v rámci webinára.

Kedy: streda 28.2.2024 od 10:00 do 11:00

Lektorka: Eniko Toth Szasz, Clarivate

Povinná registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r3ed61c2a721e2a0287b9ff56611082d5

Webinár bude vedený v slovenskom jazyku na platforme Webex a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: