Nový grantový index Grants Index v databáze Web of Science obsahuje štandardizované údaje o grantoch pochádzajúce z viac ako 400 priamych zdrojov vládnych i súkromných grantových agentúr po celom svete. Tento index poskytuje rýchly prístup k informáciám o udelených grantoch na podporu úsilia výskumníkov o získanie nového financovania. Výskumníci môžu rýchlo a ľahko zistiť, čo bolo financované, aby lepšie odlíšili svoje nové projekty a návrhy, keď budú súťažiť o financovanie.

Na tomto webinári sa dozviete, ako môžete:

  • hlbšie pochopiť, čo už bolo financované na danú tému
  • preskúmať publikované výsledky udelených grantov
  • analyzovať minulú finančnú aktivitu spolu so širokou škálou výstupov výskumu na jedinej platforme
  • zjednodušiť vyhľadávanie otvorených výziev financovania pomocou priamych prepojení medzi Web of Science a Pivot-RP

 

Záznam: Clarivate Webex (42 min.) + prezentácia

Kedy: pondelok 25. 03. 2024 od 11:00 do 12:00 (pôvodný termín bol streda 20. 03. 2024)

Lektorka: Enikő Tóth Szász, Clarivate

Povinná registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r8061b7d3c196b337be18d6d993864e3e

Webinár bude vedený v slovenskom jazyku na platforme Webex a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: