Spoločnosť Clarivate pozýva na bezplatný webinár k novému vydaniu Journal Citation Report™ 2024. Lektorka predstaví platformu JCR a širokú škálu metrík na úrovni časopisov vrátane Journal Impact Factor (JIF), ktoré sú k dispozícii v profiloch JCR spolu s popisnými informáciami o otvorenom prístupe a prispievateľoch. Webinár je určený najmä autorom, hodnotiteľom vedy a výskumu a knihovníkom.

  • Počnúc tohtoročným vydaním Journal Citation Reports bude obsahovať zjednotené rebríčky naprieč výskumnými kategóriami, čo pomôže zjednodušiť hodnotenie výkonnosti časopisov a zvýšiť transparentnosť a inkluzívnosť.
  • Lektorka popíše možnosti využitia rozšírených profilov časopisov na prijímanie sebaistých rozhodnutí založených na údajoch v dnešnom vyvíjajúcom sa prostredí vedeckého publikovania, a to nielen pri predkladaní rukopisu, ale aj správe knižničných zbierok.
  • Tiež vysvetlí integráciu JCR s inými produktmi spoločnosti Clarivate vrátane platformy Web of Science, ktorá je dostupná na EU v Bratislave.

Kedy: štvrtok 27. 06. 2024 od 10:30 do 11:30

Lektorka: Enikő Tóth Szász, Clarivate

Povinná registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r8f2f3661c0f925e79320f198164e9da4

Webinár bude vedený v slovenskom jazyku na platforme Webex a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity.

 

Súvisiace odkazy: