Z dôvodu ukončenia národnej licencie SR je od 1.1.2017 pozastavený prístup k databázam EBSCO.
Databázy Business Source Complete a EconLit with Fulltext, ktoré nie sú súčasťou národnej licencie, zostávajú naďalej prístupné.
(Národná licencia bola obnovená k 1.2.2017)