Prístup pre akademickú obec SR do databázy SCOPUS a ďalších databáz spoločnosti Elsevier bol opäť obnovený.