V roku 2016 zrealizovala Slovenská ekonomická knižnica projekt s názvom Sociálna a kultúrna rozmanitosť, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 2 800 EUR.

FPUlogoSK

Prostredníctvom projektu bolo zakúpených 144 vedeckých a odborných publikácií zaoberajúcich sa aktuálnymi teoretickými i praktickými problémami v oblasti sociálnej a kultúrnej rozmanitosti.
Všetky zakúpené publikácie sú používateľom k dispozícii na prezenčné štúdium vo Všeobecnej študovni. 
Zoznam kníh zakúpených z projektu

FPUprojekt