Skúšobný prístup ku kolekcii 454 videonahrávok Sage Business and Management Video Collection :

Prístup je nastavený na IP adresy Ekonomickej univerzity v Bratislave.