Načítavam stránku...

E-kniha spoločnosti IOP Publishing Effective Science Communication : a practical guide to surviving as a scientist bude voľne dostupná do 15.5.2017.

Effective Science Communication 978 0 7503 1170 0 cover

Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

Ponuka voľného prístupu platí do 15.5.2017 na http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0 bez obmedzenia na IP adresy.

Po tomto dátume nebude publikácia z dôvodov licenčných obmedzení prístupná ani v Slovenskej ekonomickej knižnici.