Načítavam stránku...

Využite citačný manažér Citace PRO, ktorý slúži na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Obsahuje rôzne citačné štýly vrátane normy STN ISO 690

CitacePRO logo

Citace PRO môžu využívať zamestnanci a študenti EU v Bratislave po zaregistrovaní sa z prostredia EU v Bratislave na stránke www.citacepro.com.

Otázky alebo záujem o predvedenie môžete adresovať Ing. Miriam Vertaľovej miriam.vertalova@euba.sk.

Užitočné odkazy

Bližšie informácie [pdf]

Podrobný návod [pdf]

Citovanie vo Worde - leták k doplnku

Čo je Citace PRO

Video tutoriály v českom jazyku [youtube]