Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. V dobe ohrozenia novým koronavírusom sa ukazuje bezbariérový prístup k elektronickým dokumentom a dátam ako kľúčový.

Dvanásty ročník sa koná 19. až 25. októbra 2020 a tohtoročnou témou je Otvorenosť so zámerom: Prijatie opatrení na vytvorenie štrukturálnej spravodlivosti a začlenenia. Všetky podujatia nájdete na stránke OpenAccessWeek.org, príspevky na sociálnych sieťach sú štandardne označené hashtagom #OAweek.

Čo je otvorený prístup?
Poskytovanie online prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne.

Chcem nájsť otvorené články, knihy, dáta
Voľné e-zdroje dostupné v režime otvoreného prístupu a pomocné služby sme zhrnuli na stránke Open access. Nájdete tam registre časopisov, kníh, repozitárov a obrázkov, tiež odporúčané repozitáre.

Chcem publikovať svoje dielo v otvorenom režime

  • Pri samovydaní stačí vlastnému dielu udeliť licenciu Creative Commons (ideálne CC-BY) a publikovať ho v niektorom repozitári (napr. Zenodo) či v prípade fotografií vo fotobanke.
  • Pri publikovaní cez vydavateľa záležia podmienky a prípadné poplatky od vydavateľa.
  • Odporúčame publikáciu Sprievodca svetom vedeckého publikovania.

Chcem vedieť viac
Kontaktná kancelária pre Open Access na CVTI SR organizuje bezplatné webináre, podujatia a kurzy. Na svojich stránkach majú zhrnuté základné informácie a dokumenty.