S blížiacim sa koncom vykazovacieho obdobia 2020 pre publikačnú činnosť (31.1.2021) dávame autorom publikujúcim na Ekonomickej univerzite v Bratislave do pozornosti dôležité usmernenia podľa Metodických pokynov za vykazovacie obdobie 2020. Tento dokument i kompletné metodické pokyny nájdete na stránke Legislatíva.

Na stránke Evidencia publikačnej činnosti sú zverejnené informácie o procese evidencie publikačnej činosti a ohlasov v Slovenskej ekonomickej knižnici. Určené sú najmä začínajúcim autorom, kontaktným osobám na fakultách, ale aj všetkým publikujúcim autorom na EU v Bratislave.

  • Legislatívne a administratívne usmernenia pred zaevidovaním
  • Evidencia do knižnično-informačného systému SEK a do informačného systému CVTI SR CREPČ2
  • Formálna a obsahová kontrola zaevidovaných publikácií v CVTI SR, zmena kategorizácie a možnosti podania opravných prostriedkov