Upozornenie: Databáza Scopus opäť dostupná od 21.9.2023

Od štvrtka 1. 6. 2023 je pozastavený prístup do citačnej databázy Scopus. Dôvodom je neobstaranie národnej licencie v rámci projektu NISPEZ IV. Obstarávateľ situáciu rieši s dodávateľom a za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňuje. O opätovnom obnovení prístupu budeme informovať. Ako používať Scopus v období výpadku? Ako hľadať kvalitnú ekonomickú literatúru?

  

Pravdepodobne dlhodobá nedostupnosť (aktualizácia 26. 7. a 2. 8. 2023)

Zákazka verejnej súťaže na obstaranie Scopusu a ďalších licencovaných databáz na obdobie rokov 2023 až 2026 bola vyhlásená v decembri 2022. Ponuka jediného uchádzača na obstaranie Scopusu nesplnila požiadavky na predmet zákazky a bola vyradená. Ako informoval Denník N dňa 24. 7. 2023, nové verejné obstarávanie nie je v súčasnosti možné vyhlásiť, lebo CVTI SR nemá „žiadne finančné krytie“.

Od 1. 8. 2023 CVTI SR nemá prístup do Scopusu, takže nefunguje ani cez vzdialený prístup.

 

Ako používať Scopus v obmedzenom režime (Scopus Preview)

Spoločnosť Elsevier ponúka komukoľvek odkiaľkoľvek časť svojej citačnej databázy Scopus bezplatne pod názvom Scopus Preview. Po načítaní adresy scopus.com systém automaticky rozpozná, že pristupujete bez predplatného a zobrazí sa vstupná stránka Scopus Preview. V tomto náhľadovom režime môžete vyhľadávať len autorské profily a metriky publikácií.

 

Ako používať Scopus v plnom režime (vzdialený prístup cez CVTI SR od 14. 6. do 31. 7. 2023)

Od 1. 8. 2023 toto riešenie nie je možné použiť, pretože CVTI SR stratilo prístup do Scopusu.

Centrum vedecko-technických informácií SR má obnovený plný prístup do databázy Scopus od 14. 6. 2023. Po bezplatnej online registrácii v Národnej vedeckej knižnici CVTI SR môžete využiť vzdialený prístup nielen do Scopusu, ale aj do ostatných ponúkaných e-zdrojov. Tiež nám môžete poslať rešeršnú požiadavku, na základe ktorej vám vypracujeme rešerš.

 

Kde inde hľadať kvalitnú literatúru (keď nie v citačnej databáze)

V knižnici sa pomerne často stretávame so situáciou, keď si používateľ chce vyhľadať zdroje pre svoju prácu a ako prvú databázu si zvolí Scopus alebo Web of Science. Obe sú to citačné databázy a nie sú primárne určené na základné vyhľadávanie literatúry.

Ekonomická univerzita v Bratislave má zakúpené licencie ku kvalitným ekonomickým databázam Business Source Complete a EconLit with Full Text, ktoré sú spolu s niekoľkými dalšími špecializovanými databázami dostupné na platforme EBSCOhost. Využiť môžete aj ostatné licencované databázy (ProQuest, Springer, Wiley), katalóg Slovenskej ekonomickej knižnice a ďalšie e-zdroje. Licencované e-zdroje sú automaticky dostupné z prostredia EU v Bratislave vrátane internátov.

 

Súvisiace odkazy