Od štvrtka 21. 9. 2023 je obnovený prístup do citačnej databázy Scopus. Celonárodný výpadok z dôvodu neobstarania národnej licencie v rámci projektu NISPEZ IV trval od 1. 6. 2023.

  

Kde inde hľadať kvalitnú literatúru (keď nie v citačnej databáze)

V knižnici sa pomerne často stretávame so situáciou, keď si používateľ chce vyhľadať zdroje pre svoju prácu a ako prvú databázu si zvolí Scopus alebo Web of Science. Obe sú to citačné databázy a nie sú primárne určené na základné vyhľadávanie literatúry.

Ekonomická univerzita v Bratislave má zakúpené licencie ku kvalitným ekonomickým databázam Business Source Complete a EconLit with Full Text, ktoré sú spolu s niekoľkými dalšími špecializovanými databázami dostupné na platforme EBSCOhost. Využiť môžete aj ostatné licencované databázy (ProQuest, Springer, Wiley), katalóg Slovenskej ekonomickej knižnice a ďalšie e-zdroje. Licencované e-zdroje sú automaticky dostupné z prostredia EU v Bratislave vrátane internátov.

 

Súvisiace odkazy