Na všetkých troch poschodiach SEK môžete využiť  Wi-Fi pripojenie knižnice zo svojho notebooku, tabletu alebo telefónu.

Pri vstupných pultoch nájdete informácie o prihlásení do siete. Pre každé poschodie platí iné.

Keď si na notebooku vyhľadáte dostupnú Wi-Fi sieť, ponúkne vám jedno alebo viac poschodí a pre vstup zadáte heslo. Pripojte sa na tú, ktorá je najbližšie kvôli kvalite prenosu.

Wi-Fi pripojenie je možné zachytiť aj v priestoroch pred vstupom do knižnice, pretože signál má pomerne široký dosah. 

 

SSID pre Požičovňu, 2. poschodie:

sek2p

WEP 64 bits encryption key: 2222222222

(slovom: desať dvojok)

 

SSID pre Časopiseckú študovňu, 3. poschodie:

sek3p

WEP 64 bits encryption key: 3333333333

(slovom: desať trojok)

 

SSID pre Všeobecnú študovňu, 4. poschodie:

sek4p

WEP 64 bits encryption key: 4444444444

(slovom: desať štvoriek)