Načítavam stránku...

2. poschodie - 2D - budova Výučba 1

Tímovka je priestor pre vaše skupinové aj individuálne štúdium alebo spoločné aktivity.

Timovka 2017 09

Môžete si so sebou vziať všetko, čo potrebujete, vrátane občerstvenia. Nikto vás nebude rušiť, ak sa nebudete vyrušovať navzájom. Môžete si voľne preskupovať stoly, využívať wifi a elektrické zásuvky.

K dispozícii máte aj voľné knihy, ktoré si môžete prečítať alebo privlastniť. Oživením sú knihy z Knihobežníka v samostatnom červenom stojane, na ktoré sa vzťahujú knihobežníkové pravidlá používania. 

Tímovka je otvorená od pondelka 24. apríla 2017 a platia v nej rovnaké prevádzkové hodiny ako v Požičovni.

Príďte si na 2. poschodie do priestoru bývalej Študovne záverečných prác vyskúšať našu novú TÍMOVKU.

Súvisiace odkazy

Pon 24. 04. 2017 | Otvorili sme Tímovku

Timovka 2017 04

Prevádzkové hodiny knižnice sa prispôsobujú harmonogramu akademického roka a počas sviatkov je knižnica zatvorená.

Krátkodobé úpravy prevádzkových hodín nájdete v Aktualitách.

 

Počas semestra

Počas skúškového obdobia

Počas letných prázdnin

Počas prípravy akademického roka a jarných prázdnin

 

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Skúškové obdobie – letný semester: 13. 05. 2019 – 04. 07. 2019

Letné prázdniny: 08. 07. 2019 – 31. 08. 2019

 

Počas semestra

 Pondelok - ŠtvrtokPiatokSobota*
Požičovňa a Tímovka08:00 – 18:0011:00 – 18:0007:30 – 15:00
Časopisecká študovňa08:00 – 18:0011:00 – 18:00zatvorené
Všeobecná študovňa08:00 – 18:0011:00 – 18:00zatvorené
Archív publikačnej činnosti08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30zatvorené
Pobočka SEK Košice09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

* Ak chcete v sobotu prezenčne študovať dokumenty zo zatvorených študovní, prinesieme vám ich na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v piatok do 14:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní v sobotu.

 

Počas skúškového obdobia

 Pondelok - ŠtvrtokPiatokSobota
Požičovňa a Tímovka08:00 – 18:0011:00 – 15:30zatvorené
Časopisecká študovňa08:00 – 15:3011:00 – 15:30zatvorené
Všeobecná študovňa08:00 – 15:3011:00 – 15:30zatvorené
Archív publikačnej činnosti08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30zatvorené
Pobočka SEK Košice09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

Počas letných prázdnin

 Pondelok - Piatok
Požičovňa a Tímovka08:00 – 13:00
Študovnezatvorené
Archív publikačnej činnostizatvorené
Pobočka SEK Košice08:00 – 13:00

 

Počas prípravy akademického roka a jarných prázdnin

 Pondelok - ŠtvrtokPiatok
Požičovňa a Tímovka08:00 – 15:3011:00 – 15:30
Časopisecká študovňa08:00 – 15:3011:00 – 15:30
Všeobecná študovňa08:00 – 15:3011:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
Registrácia a výpožičné službyUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Registráciabezplatne2,00 €5,00 €
Dočasný preukaz používateľa (3 mesiace)bezplatne2,00 €2,00 €
Vystavenie duplikátu preukazu používateľabezplatnebezplatne10,00 €
Manipulačný poplatok pri zmene registračnej kartybezplatne0,50 €1,50 €
Predĺženie registrácie (na 1 rok)bezplatne0,50 €2,50 €
Zmena heslabezplatne0,50 €0,50 €
Rezervovanie dokumentu (za každý dokument)bezplatne0,50 €0,50 €

 

Rešeršné služby**

Rešerše z online katalógu SEKUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok***bezplatne2,00 €7,00 €
Poplatok za 1 záznambezplatne0,20 €0,20 €
Tlačený výstup (1 strana A4)bezplatne0,10 €0,10 €

 

Rešerše z elektronických informačných zdrojovUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok***bezplatne4,00 €12,00 €
Tlačený výstup (1 strana A4)bezplatne0,10 €0,10 €

* Študenti interného doktorandského štúdia EU sú posudzovaní ako zamestnanci EU.

** V prípade záujmu je k dispozícii konzultačná služba, ktorá poskytne základnú podporu pre prácu s informačnými zdrojmi.

*** Základný poplatok za rešerš uhradí žiadateľ i v prípade rešerše s nulovým výsledkom.

 

Sankčné poplatky****

Nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)
1. upomienka0,80 €
2. upomienka1,60 €
3. riaditeľská upomienka4,00 €
pokus o zmier5,00 €
súdna upomienka7,00 €

 

Strata, nenávratné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok3,00 €
+ náhrada dokumentupodľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku

 

Čiastočné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok2,00 €
+ oprava čiastočne poškodeného dokumentupodľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku
Poškodenie čiarového kódu2,00 €

 

Iné poplatky
Nevyzdvihnutie vyžiadaného dokumentu0,50 €
Strata kľúča od odkladacej skrinky7,00 €
Zisťovanie neohlásených zmien v údajoch používateľa
(neoznámenie zmeny mena, adresy, čísla občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu)
4,00 €

**** Sankčné poplatky sa vzťahujú na všetky kategórie používateľov.

Upozornenie: V prípade, ak dlh používateľa voči SEK je vyšší ako 7€, až do vyrovnania jeho podlžnosti sa používateľovi neposkytujú žiadne služby SEK.

 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS)

Poplatky pre registrovaných používateľov SEK
Výpožička dokumentupodľa poplatkov fakturovaných dodávateľskou knižnicou
Nedodržanie výpožičnej lehoty
Poškodenie dokumentu
Strata dokumentu

 

Poplatky pre iné knižnice

Výpožička originálu dokumentubezplatne
Nedodržanie výpožičnej lehotypodľa Cenníka SEK, časť sankčné poplatky

Cenník je platný od 21.9.2011.

Ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH.

SEK poskytuje knižnično-informačné a odborné služby:

 • výpožičné a rešeršné služby registrovaným používateľom

odborná verejnosť (študenti z iných vysokých škôl, odborníci z praxe, inštitúcie a občania Slovenskej republiky i zo zahraničia)

študenti, pedagogickí, vedecko-výskumní a odborní pracovníci EU v Bratislave

 • medziknižničné výpožičné služby registrovaným použivateľom a knižniciam

 • akvizičné a metodické služby Ekonomickej univerzite v Bratislave

 • informačné vzdelávanie

 

Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb a sprístupňovania fondu SEK vymedzuje Knižničný a výpožičný poriadok

 

 

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave, Moyzesova 64, 040 01 Košice

 

Požičovňa

 • registrácia používateľov
 • absenčné výpožičky - mimo priestorov Pobočky
 • rezervácie, prolongácie
 • konzultačné služby
 • medziknižničná výpožičná služba

 

Študovňa

 • knižničný fond tematicky zameraný na ekonomiku a manažment podniku
 • záverečné práce obhájené na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach
 • odborné slovenské a zahraničné časopisy a noviny

 

Poskytované služby 

 • prezenčné výpožičky - v priestoroch študovne
 • konzultačné služby
 • rešeršné služby
 • poradenstvo a služby pre zabezpečenie evidencie publikačnej činnosti a ohlasov autorov PHF v Košiciach