Pozývame širšiu akademickú obec na vyskúšanie robustného analytického nástroja InCites Benchmarking and Analytics od spoločnosti Clarivate. Prístup do portálu je podmienený vlastným účtom Clarivate. Môžete použiť účet pre platformu Web of Science alebo si môžete zaregistrovať nový účet.

Dvojtýždenný skúšobný prístup potrvá do 15. novembra 2021. Zároveň pozývame záujemcov na súvisiace webináre, ktoré sa budú konať 3., 4., 8. a 9. novembra 2021.

Bibliometrické analýzy podporujú nielen strategické rozhodovanie, ale pomáhajú aj vedcom pri pochopení ich normalizovaného vplyvu alebo publikačnej stratégie, podporujú editorov pri zlepšení časopisu, alebo pomáhajú knihovníkom pri identifikácií kľúčových zdrojov a podpore otvoreného publikovania.

 

Na podporu skúšobného prístupu sa budú konať štyri webináre zamerané na rôzne bibliometrické analýzy:

 1. Úvod do InCites Benchmarking and Analytics a inštitucionálne analýzy, streda 3. novembra, 11.00 – 12.00, záznam
  Každá inštitúcia sa snaží dosiahnuť vedeckej excelencie. Dôležitým krokom je zhodnotenie súčasnej situácie v kontexte ostatných inštitúcií. Behom tohoto webinára Vám ukážeme, ako môžete analyzovať publikáce a vplyv publikácií svojej inštitúcie pomocou InCites Benchmarking & Analytics s cieľom lepšieho pochopenia súčasných výsledkov a trendov. Priblížime, ako využiť tento robustný bibliometrický nástroj na dodanie podkladov pre rôzne inštitúcie a rôzne účely a nakoniec si povieme pár slov o možnosti monitorovaní indikátorov medzinárodných univerzitných rebríčkov.
 2. Analýza spoluprác a identifkácia kľúčových hráčov, štvrtok 4. novembra, 9.00 – 10.00, záznam
  S kým spolupracujeme najčastejšie a s akým výsledkom? Ktoré spolupráce sú kľúčové pre našu inštitúciu? V rámci tohoto webinára ukážeme, ako využiť InCites Benchmarking and Analytics na hĺbkovú analýzu spoluprác a ako identifikovať potenciálne spolupráce do budúcna.
 3. Analýza otvoreného prístupu, pondelok 8. novembra, 10.00 – 11.00, záznam
  Otvorené publikovanie zásadne mení zavedené postupy vedeckej komunikácie. Sledovanie účasti Vašej inštitúcie v otvorenom publikovaní vzhľadom k jeho rozsahu a zložitosti môže byť náročné. V rámci tohoto webinára Vám ukážeme, ako môžeme využiť InCites Benchmarking and Analytics na identifikáciu a analýzu publikácií s otvoreným prístupom, ako porovnat svoje výsledky s ostatnými inštitúciami, ako môžete identifikovat vedně odbory s vysokým podielom otvorených publikácií a ako si spočítať investíciu do otvoreného prístupu.
 4. Identifikácia kľúčových zdrojov pre inštitúciu, utorok 9. novembra, 10.00 – 11.00, záznam
  Knižničné fondy sú zásadné pre plnenie cielov inštitúcie. Zbierky spravidla zahrňujú vysoko kvalitné publikácie, ktoré potrebujú výskumníci, učitelia a študenti, aby fungovali na vysokej úrovni. Ktoré sú ale tieto zdroje, ktoré sú nevyhnutné pre ne? V rámci webinára ukážeme, ako môžeme využiť InCites Benchmarking & AnalyticsTM na identifikáciu nevyhnutne dôležitých zdrojov.

 

Ďalšie informácie:

 

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy