Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie organizované koalíciou SPARC, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. Bezbariérový prístup k elektronickým publikáciím a dátam sa ukázal ako kľúčový aj v pandemickej dobe práce a štúdia z domu.

Štrnásty ročník sa koná 24. až 30. októbra 2022 a tohtoročná téma znie Otvorenosť a klimatická spravodlivosť. Zameranie sa na klimatickú spravodlivosť má podporiť spojenie a spoluprácu medzi klimatickým hnutím a medzinárodnou komunitou otvorenej vedy. Zdieľanie poznatkov patrí medzi ľudské práva a riešenie klimatickej krízy si vyžaduje rýchlu výmenu poznatkov naprieč geografickými, ekonomickými a medziodborovými hranicami. Globálne podujatia nájdete na stránke OpenAccessWeek.org, príspevky na sociálnych sieťach sú štandardne označené hashtagom #OAweek (twitter, facebook).

 

Základné informácie o otvorenom prístupe

Čo je otvorený prístup?
Poskytovanie online prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne.

Chcem nájsť otvorené články, knihy, dáta
Doplnok do prehliadača Unpaywall je najrýchlejšou cestou ako začať. Voľné e-zdroje dostupné v režime otvoreného prístupu a pomocné služby sme zhrnuli na stránke Open access. Nájdete tam registre časopisov, kníh, repozitárov a obrázkov, tiež odporúčané repozitáre.

Chcem publikovať svoje dielo v otvorenom režime

 

CVTI SR ako národný koordinátor a metodik

Kontaktná kancelária pre otvorenú vedu CVTI SR ako národný koordinátor a metodik organizuje bezplatné webináre, podujatia a kurzy. Na svojej webovej stránke otvorenaveda.cvtisr.sk má zhrnuté základné informácie a dokumenty. Na tento týždeň ponúka dve bezplatné online podujatia:

 

Ďalšie otvorené aktivity

 

Súvisiace zdroje