Od 1.1.2016 je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave prostredníctvom národného projektu NISPEZ zabezpečený prístup do databázy JOURNAL CITATION REPORTS. Databáza obsahuje Impakt faktory a ďalšie informácie o renomovaných svetových vedeckých časopisoch s retrospektívou do roku 1997.
Journal Citation Reports je dostupná z IP adries EU v Bratislave priamo z rozhrania Web of Science. Viac informácií v sekcii Elektronické zdroje.

Slovenská ekonomická knižnica v zastúpení Slovenskou asociáciou knižníc uzavrela Memorandum o spolupráci s občianskym združením ISACA Slovensko (Information Systems Audit and Control Association), v rámci ktorej bude SEK darom dostávať odbornú literatúru a informačné materiály.

Využite skúšobný prístup k databáze Polpred do 15. októbra 2016 v prostredí Ekonomickej univerzity. Polpred je plnotextová databáza ruských článkov predovšetkým z tlačových agentúr a hospodárskej tlače. Zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine. Databáza je budovaná od roku 1998.