Aktuality, oznamy

Upozorňujeme používateľov, že databáza Journal Citation Reports je na EU v Bratislave momentálne nedostupná.
Spoločnosť Thomson Reuters zastavila prístup pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave do databázy JOURNAL CITATION REPORTS z dôvodu neuzavretia zmluvy s CVTI SR v rámci národného projektu NISPEZ.
O zmene situácie vás budeme informovať.

Oznamujeme používateľom, že od 1.5.2016 je Študovňa záverečných prác na 2. poschodí zrušená.
Záverečné práce sú v súlade s licenčnými podmienkami prístupné v elektronickej forme prelinkovaním v zázname katalógu knižnice.

Informačné listy o Európskej únii vám poskytujú jednoduchý, stručný a presný prehľad o inštitúciách a politikách Európskej únie a o úlohe, ktorú v ich vývoji zohráva Európsky parlament.

Využite skúšobný prístup k rozsiahlemu informačnému zdroju Complete Business and Economics Package na platforme Alexander Street, ktorý obsahuje materiály pre vzdelávanie v oblasti obchodu a podnikania vo forme textu alebo videí zamerané najmä na marketing, manažment, riadenie ľudských zdrojov a medzinárodné podnikanie. 

Prístup trvá do 8.5.2016 a je nastavený na IP adresy Ekonomickej univerzity.

Od 1.1.2016 je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave prostredníctvom národného projektu NISPEZ zabezpečený prístup do databázy JOURNAL CITATION REPORTS. Databáza obsahuje Impakt faktory a ďalšie informácie o renomovaných svetových vedeckých časopisoch s retrospektívou do roku 1997.
Journal Citation Reports je dostupná z IP adries EU v Bratislave priamo z rozhrania Web of Science. Viac informácií v sekcii Elektronické zdroje.

Slovenská ekonomická knižnica v zastúpení Slovenskou asociáciou knižníc uzavrela Memorandum o spolupráci s občianskym združením ISACA Slovensko (Information Systems Audit and Control Association), v rámci ktorej bude SEK darom dostávať odbornú literatúru a informačné materiály.

Využite skúšobný prístup k databáze Polpred do 15. októbra 2016 v prostredí Ekonomickej univerzity. Polpred je plnotextová databáza ruských článkov predovšetkým z tlačových agentúr a hospodárskej tlače. Zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine. Databáza je budovaná od roku 1998.