Na bezplatný webinár pozýva CVTI SR publikujúcich autorov, redaktorov vedeckých časopisov, informačných pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na profesionálnom zviditeľňovaní a zdieľaní vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni. Trvalé identifikátory (persistent identifiers, PID) sú významnou účasťou otvorenej vedy, jednoznačne identifikujú výskumníkov a výstupy výskumu, prispievajú k ich objaviteľnosti a trvalej dostupnosti, tiež zjednodušujú citovanie.

Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText. Na krátkom bezplatnom online školení v češtine sa dozviete ako si založiť vlastný účet My EBSCOhost a ako používať osobnú zložku My EBSCOhost Folder.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

CVTI SR pozýva výskumníkov na bezplatný webinár Copyright a verejné licencie. Už niekoľko rokov majú verejné licencie svoje miesto aj v Autorskom zákone SR. Aké druhy verejných licencií majú autori k dispozícii? Prečo a ako ich používať? Na webinári sa dozviete nielen o známych licenciách Creative Commons (CC), ktoré oslávili už 20 rokov, ale aj o ďalších typoch licencií vhodných pre výstupy vedeckých projektov ako sú články a monografie.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

CVTI SR pozýva výskumníkov na bezplatný webinár Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce, ktorý sa zameria na výber vhodného časopisu, „digitálne meno“ autora, stratégiu publikovania v režime otvoreného prístupu (open access) či zviditeľnenie výskumníka v digitálnom priestore.

CVTI SR pozýva na workshop k téme Open Access časopisov - predstavenie iniciatívy OA switchboard, potenciál diamantových a bronzových časopisov, publikovanie dát z hľadiska vydavateľa a čo treba na indexáciu časopisu v databáze Scopus.

Ako výskumník chcete, aby sa váš článok dostal k čo najširšiemu publiku. Časopis s vysokým impakt faktorom vám v tom môže pomôcť, lenže počet článkov zaslaných do takýchto časopisov je vysoký a rovnako aj počet zamietnutí. Spoločnosť Charlesworth Author Services pozýva na bezplatný webinár v angličtine Panel Discussion: Strategies for Getting Published in High-Impact Journals. Skúsený časopisecký redaktor a expertný výskumník sa s účastníkmi podelia o stratégie na identifikovanie vhodného časopisu s vysokým impakt faktorom, na písanie článku, jeho zaslanie do časopisu a následné revidovanie.