Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie kolekcie elektronických kníh EBSCO eBooks Business Subscription Collection v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 16. októbra do 16. decembra 2023. Kolekcia poskytuje elektronické knihy, ktorých obsah zahŕňa oblasti obchodu, podnikania, marketingu, finančníctva, managementu, zásobovania, kariérneho rastu, osobného rozvoja, komunikácie a nadväzovania obchodných kontaktov.

Pozývame študentov, doktorandov, pedagógov a knihovníkov na krátke praktické bezplatné online školenia v angličtine k službám EBSCO.

Vydavateľstvo IEEE a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá už niekoľko mesiacov umožňuje publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Webinár Open Access Webinar for Authors in Slovakia predstaví možnosti publikovania na Slovensku s využitím tejto transformačnej dohody a tiež celkovú open access politiku spoločnosti IEEE.

Od štvrtka 21. 9. 2023 je obnovený prístup do citačnej databázy Scopus. Celonárodný výpadok z dôvodu neobstarania národnej licencie v rámci projektu NISPEZ IV trval od 1. 6. 2023.

Vydavateľstvo Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá umožňuje už niekoľko mesiacov publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Na online podujatí Springer Nature Open Access Summit Slovakia priblížia proces publikovania vo vydavateľstve Springer Nature, portfólio časopisov, v ktorých je možné publikovať formou otvoreného prístupu. Zástupca redakcie jedného z časopisov podrobne vysvetlí proces redakčného posudzovania s tipmi a trikmi pre začínajúcich i skúsených výskumníkov.

Spoločnosť Clarivate pozýva nielen autorov a knihovníkov na webinár k novému vydaniu Journal Citation Reports (JCR)™. Počnúc tohtoročným vydaním sa Journal Impact Factor (JIF)™ zobrazuje pre všetky časopisy, ktoré sú indexované v Web of Science Core Collection™, vrátane Arts and Humanities Citation Index (AHCI)™ a multidisciplinárneho Emerging Sources Citation Index (ESCI)™.

Upozornenie: Databáza Scopus opäť dostupná od 21.9.2023

Od štvrtka 1. 6. 2023 je pozastavený prístup do citačnej databázy Scopus. Dôvodom je neobstaranie národnej licencie v rámci projektu NISPEZ IV. Obstarávateľ situáciu rieši s dodávateľom a za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňuje. O opätovnom obnovení prístupu budeme informovať. Ako používať Scopus v období výpadku? Ako hľadať kvalitnú ekonomickú literatúru?

Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie digitáneho archívu Wiley Digital Archives v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 15. mája do 9. júna 2023. Obsahuje archívy niektorých z najvplyvnejších svetových akademických a vedeckých spoločností a univerzít, pričom spája skvelé mysle minulosti s výskumníkmi, ktorí formujú budúcnosť: