Týždeň otvoreného prístupu (Open Access Week) je každoročná vedecká udalosť zameraná na otvorený prístup a súvisiace témy. Jedenásty ročník sa uskutoční v posledný októbrový týždeň 21. až 27. októbra 2019.

Podujatie sa oslavuje po celom svete s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsoboch ich uchovávania. Koná sa buď formou prednášok, seminárov, sympózií alebo predstavením nových OA mandátov.

Zákonom č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pri evidencii publikačnej činnosti dochádza k nasledujúcim zmenám:

Milí prváci, poďte s nami na krátku prehliadku Slovenskej ekonomickej knižnice. Predstavíme vám Požičovňu, kde sa môžete zaregistrovať, Tímovku, v ktorej môžete tráviť svoj čas aj bez registrácie, a nahliadneme spolu aj do zákulisia. Podrobnejší návod na použitie našej knižnice nájdete v článku Prvýkrát v knižnici.

 

 

Webináre sa zameriavajú na vedeckú komunikáciu a sú určené najmä začínajúcim vedcom a doktorandom. Prebiehajú celý rok 2019, sú v angličtine a môžete si ich pozrieť aj zo záznamu. Najbližší webinár sa koná už vo štvrtok 19. septembra 2019.

Tematické online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v utorok 10. septembra 2019.

EBSCO webinár zameraný na predstavenie portálu World Politics Review sa bude konať v pondelok 9. septembra 2019 o 14:00, bude trvať cca 30 minút a bude v angličtine.

Sprievodca svetom vedeckého publikovania je takmer 300-stranová príručka nielen pre vedcov a knihovníkov z dielne CVTI SR. Publikácia je vydaná v režime otvoreného prístupu (open access) a dostupná každému záujemcovi v elektronickej podobe zadarmo.

Pozývame na školenie k finančnej platforme EIKON & Datastream, ktoré sa koná v utorok 28.05.2019 od 13:00 v Tímovke.

Aktualizácia 17. 09. 2019: Prístup k platforme sa skončil 15. 09. 2019.