Tematické online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v utorok 8. januára 2019.

Novootvorený skúšobný prístup do ďalších databáz EBSCO do 01. 01. 2019:

  • Academic Search Complete
  • Business Source Ultimate
  • Central & Eastern European Academic Source
  • Humanities International Complete
  • MEDLINE with Full Text

Skúšobný prísup do ruskej databázy Polpred.com je predĺžený do 15.10.2019. Polpred je plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače.

Tematické online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v pondelok 15. 10. 2018.

Tematické online školenia v češtine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už tento štvrtok 20.9.2018.

Vybrané elektronické publikácie z univerzitného vydavateľstva Ekonóm sú už od minulého akademického roka 2017/2018 dostupné v elektronickej čítačke vydavateľstva Wolters Kluwer. Pôvodná verzia čítacej aplikácie sa volala WK eReader, nová vylepšená je Smarteca.

Vďaka Ústavu ekonómie a manažmentu, ktorý zakúpil licenciu, má Ekonomická univerzita dostupnú profesionálnu finančnú platformu Eikon + Datastream (Thomson Reuters / Refinitiv). Platforma ponúka úplný obraz o makroekonomickom prostredí a ekonomických cykloch s cieľom odhaliť trendy a predpovedať trhové podmienky.

Aktualizácia 27. 10. 2020: Prístup k platforme je obnovený.

Aktualizácia 17. 09. 2019: Prístup k platforme sa skončil 15. 09. 2019.

Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve venoval Ekonomickej univerzite v Bratislave 300 kníh v ruskom jazyku.