Bezplatné online školenia v angličtine k databázam na platformách ProQuest a ProQuest Ebook Central a súvisiacim nástrojom.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom.

CVTI SR pozýva na bezplatné online semináre v slovenčine na témy vyhľadávania informácií v e-zdrojoch a manažmentu dát. Webináre sú určené širokej odbornej verejnosti a nie je potrebná registrácia.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.

CVTI SR pozýva na bezplatný online seminár v slovenčine na tému Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied. Webinár sa koná vo štvrtok 25.2.2021 od 10:00 do 11:00 a je určený širokej odbornej verejnosti. Záznam je dostupný v archíve.

Bezplatné online školenia v angličtine k databázam na platforme ProQuest a súvisiacim nástrojom.

Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa v zmysle Dodatku č. 2 k Opatreniu rektora č. 1/2021 rušia do odvolania.

Potrebujete vrátiť knihu a nemáte ako? Pošlite nám ju poštou!

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom.