V roku 2016 zrealizovala Slovenská ekonomická knižnica projekt s názvom Sociálna a kultúrna rozmanitosť, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 2 800 EUR.

Prístup pre akademickú obec SR do databázy SCOPUS a ďalších databáz spoločnosti Elsevier bol opäť obnovený.

Z dôvodu ukončenia národnej licencie SR je od 1.1.2017 pozastavený prístup k databázam EBSCO.
Databázy Business Source Complete a EconLit with Fulltext, ktoré nie sú súčasťou národnej licencie, zostávajú naďalej prístupné.
(Národná licencia bola obnovená k 1.2.2017)

Prístup pre akademickú obec SR do databázy SCOPUS a ďalších databáz spoločnosti Elsevier je dočasne pozastavený.