Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText.

Aké výhody má osobný profil vo vedeckých databázach Web of Science a Scopus? Ako si ho založiť a využívať na uľahčenie rešeršovania alebo prezentáciu svojich publikácií?

Dôležitosť časopisov vo vede presahuje rámec komunikačného prostriedku – a zároveň trend otvorenosti je stále na vzostupe. Centrum VTI SR pozýva na bezplatný 2. workshop (nielen) pre Open Access časopisy určený (nielen) redaktorom vedeckých časopisov, ktorý sa bude konať v stredu 14. apríla 2021 od 9:00 do 12:00.

Elsevier pozýva na bezplatné online semináre v češtine a angličtine k databáze Scopus a súvisiacim nástrojom.

CVTI SR pozýva na bezplatné online semináre v slovenčine na témy vyhľadávania informácií v e-zdrojoch a manažmentu dát. Webináre sú určené širokej odbornej verejnosti a nie je potrebná registrácia.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.

Potrebujete vrátiť knihu a nemáte ako? Pošlite nám ju poštou na adresu:

V súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 zo dňa  5. 2. 2021 bude Slovenská ekonomická knižnica od 22. 2. 2021 otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hod.