Švédska spoločnosť Prio Infocenter AB bude v stredu 1. apríla 2020 od 15:00 do 16:00 realizovať informatívny webinár v angličtine URKUND – Plagiarism prevention that simply works. Záznam webinára a prezentáciu nájdete na stránke AiB.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete termín, môžete si pozrieť záznamy webinára.

Do 2. apríla 2020 potrvá skúšobný prístup do databázy portálu World Politics Review, ktorý obsahuje každý deň doplňované analýzy k aktuálnym témam v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Do 30. septembra 2020 potrvá skúšobný prístup do multiodborovej kolekcie primárnych a sekundárnych zdrojov Gale Reference Complete.

Do 25. marca 2020 potrvá skúšobný prístup do analytického nástroja SciVal nad citačnou a abstraktovou databázou Scopus na hodnotenie výsledkov vedy a výskumu a tvorbu analýz.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v utorok 18. februára 2020.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v pondelok 20. januára 2020.

Do 4.12.2019 potrvá skúšobný prístup do databázy EMIS University, ktorá obsahuje podrobné údaje o rozvíjajúcich sa trhoch pre akademickú sféru. Súčasťou sú profily krajín, spoločností a priemyselných odvetví, makroekonomické údaje a prognózy vrátane relevantného spravodajstva.