Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. V dobe ohrozenia novým koronavírusom sa ukazuje bezbariérový prístup k elektronickým dokumentom a dátam ako kľúčový.

Od pondelka 26. októbra 2020 bude knižnica otvorená v skrátenom režime do 15:30. Kompletné prevádzkové hodiny >

>> Opatrenia a odporúčania k prevádzke a poskytovaniu služieb Slovenskej ekonomickej knižnice platné od 15.10.2020 <<

Pre aktuálne zmeny odporúčame sledovať aj stránku univerzity.

Posledná aktualizácia: 27.10.2020 09:44

Od pondelka 5. októbra 2020 bude knižnica otvorená v upravenom semestrálnom režime. Kompletné prevádzkové hodiny >

Knižnica je otvorená pre zamestnancov aj študentov Ekonomickej univerzity a tiež pre odbornú i laickú verejnosť.

>> Opatrenia a odporúčania k prevádzke a poskytovaniu služieb Slovenskej ekonomickej knižnice platné od 26.09.2020 <<

Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:07

Výpožičná doba na literatúru zapožičanú pred pandemickým obdobím sa automaticky predlžuje do 30.9.2020.

SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do tohto termínu.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete živý webinár, obvykle býva dostupný zo záznamu.

Do 31. októbra 2020 potrvá skúšobný prístup ku kompletnému obsahu časopisu Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), ktorý je oficiálnym časopisom Národnej akadémie vied (NAS) Spojených štátov amerických s globálnym rozsahom s vysokým impaktom.

Spoločnosť AiB pozýva na jesenné webináre zamerané na podporu vedeckej komunikácie a publikovania, tentokrát najmä na vedecké recenzovanie a otvorený prístup, ďalej na využitie e-zdrojov vo vedeckej práci či pri dištančnom vzdelávaní. Webináre sa konajú väčšinou v angličtine a obvykle bývajú dostupné aj zo záznamu. Harmonogram a popis webinárov >

Od pondelka 28. septembra 2020 otvárame Časopiseckú aj Všeobecnú študovňu. Spolu s Požičovňou budú otvorené cez pracovné dni od 8:00 do 15:30. Od pondelka 5. októbra 2020 bude celá knižnica otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 18:00. V sobotu bude knižnica zatvorená.*