Každý výskumník, pedagóg i študent potrebujete aktuálne, odborné a flexibilne prístupné informačné zdroje. Kde ich nájsť? Ako s nimi pracovať? Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo webinár o e-zdrojoch špeciálne pre humanitné vedy.

V prírodných či technických vedách sa pojem otvoreného prístupu stáva čoraz výraznejšou súčasťou vedeckej praxe. Ako je to v spoločenských a humanitných vedách? Aké možnosti a nástroje využívame u nás, aké v medzinárodnom priestore? Kontaktná kancelária pre otvorenú vedu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila tematický webinár Otvorený prístup v spoločenských a humanitných vedách (nielen) na Slovensku, ktorý priblíži aktuálny stav aj predošlý vývoj otvorenej vedy v súvislosti so spoločenskovednými a humanitnými vednými disciplínami.

Dávame do pozornosti webinár Writing your paper or thesis: Academic language tips k nástrojom Writefull. Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine a môže byť užitočnou pomôckou pri akademickom písaní. 

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Od pondelka 31. januára 2022 je knižnica otvorená počas pracovných dní od 08:00 do 14:00. K dispozícii je Požičovňa, všetky študovne a aj Pobočka SEK v Košiciach.

Vstup do budovy a knižnice je možný v režime základ a riadi sa aktuálnym opatrením rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Služby knižnice sú aj naďalej dostupné v elektronickej forme, telefonicky alebo poštou:

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Webinár v češtine určený koncovým používateľom, na ktorom lektorka vysvetlí a ukáže možnosti pokročilého vyhľadávania na platforme EBSCOhost, ako napríklad booleovské operátory a tezaurus.
 

Na tento krátky webinár pozývame predovšetkým koncových používateľov. Lektorka sa bude venovať spôsobom práce s plným textom článkov na platforme EBSCOhost, ako sú možnosti sťahovania, tlače a nahrávania do „cloudu“ na Google disk. Vyučujúcim sa môže zísť informácia, ako nájsť publikáciu v databázach EBSCO a následne ju pomocou trvalého odkazu sprístupniť študentom.