Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

CVTI SR pozýva výskumníkov na bezplatný webinár Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce, ktorý sa zameria na výber vhodného časopisu, „digitálne meno“ autora, stratégiu publikovania v režime otvoreného prístupu (open access) či zviditeľnenie výskumníka v digitálnom priestore.

CVTI SR pozýva na workshop k téme Open Access časopisov - predstavenie iniciatívy OA switchboard, potenciál diamantových a bronzových časopisov, publikovanie dát z hľadiska vydavateľa a čo treba na indexáciu časopisu v databáze Scopus.

Ako výskumník chcete, aby sa váš článok dostal k čo najširšiemu publiku. Časopis s vysokým impakt faktorom vám v tom môže pomôcť, lenže počet článkov zaslaných do takýchto časopisov je vysoký a rovnako aj počet zamietnutí. Spoločnosť Charlesworth Author Services pozýva na bezplatný webinár v angličtine Panel Discussion: Strategies for Getting Published in High-Impact Journals. Skúsený časopisecký redaktor a expertný výskumník sa s účastníkmi podelia o stratégie na identifikovanie vhodného časopisu s vysokým impakt faktorom, na písanie článku, jeho zaslanie do časopisu a následné revidovanie. 

Profily známe najmä zo sociálnych sietí začínajú byť významnejšie aj vo „vedeckých sociálnych sieťach“. CVTI SR pozýva výskumníkov a inštitúcie využívajúce databázu Web of Science na bezplatný webinár Ako zviditeľniť svoj výskum vo Web of Science │Autorské a inštitucionálne profily. Kvalitný profil pomáha pri budovaní identity výskumníka/inštitúcie, umožňuje ukázať svoju prácu a vedecký vplyv, čím môže napríklad zvýšiť šancu na získanie nových výskumných príležitostí či ich financovanie.

Od pondelka 14. marca 2022 je knižnica otvorená počas pracovných dní od 08:00 do 15:30.

Pobočka SEK v Košiciach bude otvorená každý pracovný deň od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30.

Vstup do budovy a knižnice sa riadi aktuálnymi opatreniami Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Služby knižnice sú aj naďalej dostupné v elektronickej forme, telefonicky alebo poštou:

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Spoločnosť AiB pozýva na webinár scite_: going beyond citation counts. Predstaví na ňom nástroj scite_ na hĺbkovú analýzu citácií, ktorý pomáha výskumníkom lepšie nájsť a vyhodnocovať vedecké články cez inteligentné citácie. Tie zobrazujú kontext citácie a popisujú, či článok poskytuje potvrdzujúce alebo negujúce dôkazy, prípadne či to je len zmienka.