Bezplatné novembrové online školenia s lektorom k elektronickým informačným zdrojom, databázam a súvisiacim nástrojom. Webináre sú vedené obvykle na platforme WebEx a sú dostupné aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity. Ak nestihnete živý webinár, zvyčajne býva dostupný zo záznamu.

Knižnica bude pre používateľov zatvorená od štvrtka 29. októbra predbežne do stredy 18. novembra 2020Kompletné prevádzkové hodiny >

Pre aktuálne zmeny odporúčame sledovať aj stránku univerzity.

Posledná aktualizácia: 10.11.2020 10:58

Do 14. novembra 2020 potrvá skúšobný prístup k plným textom ekníh kolekcie Business vydavateľstva MIT Press.

Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. V dobe ohrozenia novým koronavírusom sa ukazuje bezbariérový prístup k elektronickým dokumentom a dátam ako kľúčový.

Od pondelka 26. októbra 2020 bude knižnica otvorená v skrátenom režime do 15:30. Kompletné prevádzkové hodiny >

>> Opatrenia a odporúčania k prevádzke a poskytovaniu služieb Slovenskej ekonomickej knižnice platné od 15.10.2020 <<

Pre aktuálne zmeny odporúčame sledovať aj stránku univerzity.

Posledná aktualizácia: 27.10.2020 09:44

Od pondelka 5. októbra 2020 bude knižnica otvorená v upravenom semestrálnom režime. Kompletné prevádzkové hodiny >

Knižnica je otvorená pre zamestnancov aj študentov Ekonomickej univerzity a tiež pre odbornú i laickú verejnosť.

>> Opatrenia a odporúčania k prevádzke a poskytovaniu služieb Slovenskej ekonomickej knižnice platné od 26.09.2020 <<

Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:07

Výpožičná doba na literatúru zapožičanú pred pandemickým obdobím sa automaticky predlžuje do 30.9.2020.

SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do tohto termínu.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete živý webinár, obvykle býva dostupný zo záznamu.