Pozývame širšiu akademickú obec na vyskúšanie robustného analytického nástroja InCites Benchmarking and Analytics od spoločnosti Clarivate. Prístup do portálu je podmienený vlastným účtom Clarivate. Môžete použiť účet pre platformu Web of Science alebo si môžete zaregistrovať nový účet.

Dvojtýždenný skúšobný prístup potrvá do 15. novembra 2021. Zároveň pozývame záujemcov na súvisiace webináre, ktoré sa budú konať 3., 4., 8. a 9. novembra 2021.

Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText. Na krátkom bezplatnom online školení v češtine sa dozviete, ako si založiť vlastný účet My EBSCOhost, ako používať osobnú zložku My EBSCOhost Folder, ako exportovať záznamy či ako ich zdieľať s ostatnými.

K publikovaniu vedeckých článkov otvoreným prístupom vedú rôzne cesty. Pravdepodobne najviac sa diskutuje o tej, ktorá zahŕňa publikačné poplatky (Article Processing Charges – APC). Prečo by nás malo zaujímať, koľko z verejných zdrojov platíme za vedecké publikovanie?

Čo vieme a čo by sme potrebovali vedieť o APC v slovenskej vede, ako sa v zahraničí snažia vyčísliť cenu za zlatú cestu k otvorenému prístupu a o medzinárodnej iniciatíve Open APC zhrnie odborný webinár Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa koná vo štvrtok 28. októbra 2021 od 10:00 do 11:00 v rámci Týždňa otvoreného prístupu 2021

Otvorená veda umožňuje jednoduchší prístup k najnovším poznatkom výskumu a ich zdieľanie. Ako sa táto problematika vyvíja a kam smeruje zhrnie odborný online workshop Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa koná v stredu 27. októbra 2021 od 9:00 do 12:00 v rámci Týždňa otvoreného prístupu 2021

Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie organizované koalíciou SPARC, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. V pandemickej dobe práce a štúdia z domu sa ukazuje bezbariérový prístup k elektronickým dokumentom a dátam ako kľúčový.

Trinásty ročník sa koná 25. až 31. októbra 2021 a tohtoročná téma znie Záleží na tom, ako otvárame vedomosti: budovanie štrukturálnej spravodlivosti. Globálne podujatia nájdete na stránke OpenAccessWeek.org, príspevky na sociálnych sieťach sú štandardne označené hashtagom #OAweek (twitter, facebook).

Prosíme najmä študentov a doktorandov o vyplnenie dotazníka do 26. októbra 2021. Dotazník pripravila Slovenská asociácia knižníc v rámci prieskumu informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii) a získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Ďakujeme za každá vyplnenie. Budeme radi aj za šírenie dotazníka medzi ďalšími potenciálnymi respondentmi.

Informačný plagát: JPG, PDF

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Pozývame na štyri tréningové školenia v angličtine k technologickej databáze IEEE Xplore určené vedcom a študentom všetkých stupňov štúdia najmä z technickejšie zameraných programov (artificial intelligence, data mining, big data, blockchain...).