Webináre Web of Science Core Collection, Essential Science Indicators a Journal Citation Reports spoločnosti Clarivate Analytics (predtým divízia Thomson Reuters) - v českom jazyku, je potrebné vopred sa zaregistrovať.

V roku 2016 zrealizovala Slovenská ekonomická knižnica projekt s názvom Sociálna a kultúrna rozmanitosť, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 2 800 EUR.

Prístup pre akademickú obec SR do databázy SCOPUS a ďalších databáz spoločnosti Elsevier bol opäť obnovený.

Z dôvodu ukončenia národnej licencie SR je od 1.1.2017 pozastavený prístup k databázam EBSCO.
Databázy Business Source Complete a EconLit with Fulltext, ktoré nie sú súčasťou národnej licencie, zostávajú naďalej prístupné.
(Národná licencia bola obnovená k 1.2.2017)

Prístup pre akademickú obec SR do databázy SCOPUS a ďalších databáz spoločnosti Elsevier je dočasne pozastavený.

V piatok 18.11.2016 – len Požičovňa od 8:00 do 15:30 hod. Študovne budú zatvorené, ale na požiadanie prinesieme publikácie zo študovní do priestorov Požičovne.

Využite skúšobný prístup ku kolekcii časopisov University of Chicago Press Journals, ktorá obsahuje viac ako 70 titulov odborných recenzovaných časopisov z rôznych oblastí akademického výskumu vrátane ekonómie a politických vied.

Pozývame študentov (nielen) 1. ročníkov na exkurzie v knižnici, ktoré budú prebiehať od 27.9.2016 do 25.10.2016. Bližšie informácie v pozvánke.

Upozorňujeme používateľov, že v piatok 2.9.2016 bude knižnica z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.