Aktuality, oznamy

Milí používatelia, máme pre vás fantastickú novinku! Tímovka je priestor pre vaše skupinové aj individuálne štúdium alebo spoločné aktivity.

E-kniha spoločnosti IOP Publishing Effective Science Communication : a practical guide to surviving as a scientist bude voľne dostupná do 15.5.2017.

Počas veľkonočných sviatkov budeme mať upravené prevádzkové hodiny takto:

Oznamujeme pedagogickým pracovníkom, že od dnes je k dispozícii aktualizovaný formulár A pre evidenciu publikačnej činnosti, s drobnými úpravami.
Stiahnuť si ho môžete priamo tu, spolu s ostatnými dokumentami je neustále k dispozícii v sekcii Publikačná činnosť - Výstupy, návody, formuláre.

Webináre Web of Science Core Collection, Essential Science Indicators a Journal Citation Reports spoločnosti Clarivate Analytics (predtým divízia Thomson Reuters) - v českom jazyku, je potrebné vopred sa zaregistrovať.

V roku 2016 zrealizovala Slovenská ekonomická knižnica projekt s názvom Sociálna a kultúrna rozmanitosť, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 2 800 EUR.

Prístup pre akademickú obec SR do databázy SCOPUS a ďalších databáz spoločnosti Elsevier bol opäť obnovený.

Z dôvodu ukončenia národnej licencie SR je od 1.1.2017 pozastavený prístup k databázam EBSCO.
Databázy Business Source Complete a EconLit with Fulltext, ktoré nie sú súčasťou národnej licencie, zostávajú naďalej prístupné.
(Národná licencia bola obnovená k 1.2.2017)

Prístup pre akademickú obec SR do databázy SCOPUS a ďalších databáz spoločnosti Elsevier je dočasne pozastavený.