Aktuality, oznamy

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete termín, môžete si pozrieť záznamy webinára.

Do 2. apríla 2020 potrvá skúšobný prístup do databázy portálu World Politics Review, ktorý obsahuje každý deň doplňované analýzy k aktuálnym témam v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Do 30. septembra 2020 potrvá skúšobný prístup do multiodborovej kolekcie primárnych a sekundárnych zdrojov Gale Reference Complete.

Do 25. marca 2020 potrvá skúšobný prístup do analytického nástroja SciVal nad citačnou a abstraktovou databázou Scopus na hodnotenie výsledkov vedy a výskumu a tvorbu analýz.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v utorok 18. februára 2020.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v pondelok 20. januára 2020.

Do 4.12.2019 potrvá skúšobný prístup do databázy EMIS University, ktorá obsahuje podrobné údaje o rozvíjajúcich sa trhoch pre akademickú sféru. Súčasťou sú profily krajín, spoločností a priemyselných odvetví, makroekonomické údaje a prognózy vrátane relevantného spravodajstva.

Týždeň otvoreného prístupu (Open Access Week) je každoročná vedecká udalosť zameraná na otvorený prístup a súvisiace témy. Jedenásty ročník sa uskutoční v posledný októbrový týždeň 21. až 27. októbra 2019.

Podujatie sa oslavuje po celom svete s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsoboch ich uchovávania. Koná sa buď formou prednášok, seminárov, sympózií alebo predstavením nových OA mandátov.

Zákonom č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pri evidencii publikačnej činnosti dochádza k nasledujúcim zmenám:

Milí prváci, poďte s nami na krátku prehliadku Slovenskej ekonomickej knižnice. Predstavíme vám Požičovňu, kde sa môžete zaregistrovať, Tímovku, v ktorej môžete tráviť svoj čas aj bez registrácie, a nahliadneme spolu aj do zákulisia. Podrobnejší návod na použitie našej knižnice nájdete v článku Prvýkrát v knižnici.