Aktuality, oznamy

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.

EBSCO Discovery Service (EDS) je kompletná vyhľadávacia služba, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých zdrojoch knižnice z jedného miesta. EDS popdoruje integrované vyhľadávanie v plnotextových i citačných databázach, rovnako ako v lokálnych kolekciách.

Preprint je verzia rukopisu, ktorú zasiela autor do časopisu, ale ktorá ešte neprešla recenzným konaním. Aký význam má vedecký článok bez recenzie? Kedy a prečo začali vedci zdieľať svoje preprinty? Ako sa situácia v oblasti preprintov zmenila počas pandémie a aký je význam preprintov dnes? Mali by ste preprinty svojich článkov zdieľať aj Vy?

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.

Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText.

Aké výhody má osobný profil vo vedeckých databázach Web of Science a Scopus? Ako si ho založiť a využívať na uľahčenie rešeršovania alebo prezentáciu svojich publikácií?

Dôležitosť časopisov vo vede presahuje rámec komunikačného prostriedku – a zároveň trend otvorenosti je stále na vzostupe. Centrum VTI SR pozýva na bezplatný 2. workshop (nielen) pre Open Access časopisy určený (nielen) redaktorom vedeckých časopisov, ktorý sa bude konať v stredu 14. apríla 2021 od 9:00 do 12:00.

Elsevier pozýva na bezplatné online semináre v češtine a angličtine k databáze Scopus a súvisiacim nástrojom.

CVTI SR pozýva na bezplatné online semináre v slovenčine na témy vyhľadávania informácií v e-zdrojoch a manažmentu dát. Webináre sú určené širokej odbornej verejnosti a nie je potrebná registrácia.