Aktuality, oznamy

Od pondelka 5. októbra 2020 bude knižnica otvorená v upravenom semestrálnom režime. Kompletné prevádzkové hodiny >

Knižnica je otvorená pre zamestnancov aj študentov Ekonomickej univerzity a tiež pre odbornú i laickú verejnosť.

>> Opatrenia a odporúčania k prevádzke a poskytovaniu služieb Slovenskej ekonomickej knižnice platné od 26.09.2020 <<

Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:07

Výpožičná doba na literatúru zapožičanú pred pandemickým obdobím sa automaticky predlžuje do 30.9.2020.

SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do tohto termínu.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete živý webinár, obvykle býva dostupný zo záznamu.

Do 31. októbra 2020 potrvá skúšobný prístup ku kompletnému obsahu časopisu Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), ktorý je oficiálnym časopisom Národnej akadémie vied (NAS) Spojených štátov amerických s globálnym rozsahom s vysokým impaktom.

Spoločnosť AiB pozýva na jesenné webináre zamerané na podporu vedeckej komunikácie a publikovania, tentokrát najmä na vedecké recenzovanie a otvorený prístup, ďalej na využitie e-zdrojov vo vedeckej práci či pri dištančnom vzdelávaní. Webináre sa konajú väčšinou v angličtine a obvykle bývajú dostupné aj zo záznamu. Harmonogram a popis webinárov >

Od pondelka 28. septembra 2020 otvárame Časopiseckú aj Všeobecnú študovňu. Spolu s Požičovňou budú otvorené cez pracovné dni od 8:00 do 15:30. Od pondelka 5. októbra 2020 bude celá knižnica otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 18:00. V sobotu bude knižnica zatvorená.*

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete živý webinár, obvykle býva dostupný zo záznamu.

Od stredy 2.9.2020 predlžuje knižnica prevázkové hodiny. Pre používateľov budú k dispozícii naďalej iba priestory Požičovne na 2. poschodí cez pracovné dni od 8:00 do 15:30. Pobočka SEK v Košiciach bude otvorená každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. 

Od soboty 26. septembra 2020 vrátane bude Požičovňa otvorená aj počas sobôt od 7:30 do 15:00.

Spoločnosť Gale predĺžila skúšobný prístup do multiodborovej kolekcie primárnych a sekundárnych zdrojov Gale Reference Complete až do 30. septembra 2020.

Bezplatný webinár spoločnosti EBSCO v češtine k výskumnej platforme EBSCOhost, cez ktorú sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with Full Text. Ak webinár nestihnete, link na záznam si môžete vyžiadať emailom na adrese sek.eiz@euba.sk.